Just another WordPress.com site

Terbaru

menurut-NYA bukan menurut-KU

Agama……..

syari’at…….

tarekat……..

hakekat……

“dalam hati berkata …..’bukan…..bukan…..bukan….””……..!!!!!!

sebab…..

agama bukan menurutku

sebab….

syariat bukan menurutku…

sebab…

tarekat bukan menurutku…

sebab….

hakekat bukan menurutku…

Melainkan menurut Allah swt dan Rasul-NYA …..

bukan menurut-KU atau pun kata si fulan…

sehingga denganya akan tercapai kesempurnaan dalam beribadah yang tidak ikut-ikutan dan bukan menurut-KU !

sehingga denganya akan tercipta orang-orang yang mau berfikir dan merenung betapa pentingnya dirinya untuk berilmu.

sehingga denganya dirinya akan dapat menikmati kelezatan dalam ber-ma’rifat.

serta akhlaq yang mulia akan nampak sedikit demi sedikit seiring denganya dirinya ber-ISTIQOMAH……

tancapkanlah dalam hati kalimat syahadat…

serta kerjakanlah rukun islam , rukun iman , dan ikhsan dengan baik dan benar….

bukan menurut-KU atau katanya si fulan…..!!!!


FellowEquality.com

Iklan